استراتژی دفاعی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   164 80% with 20 votes

روزی روزگاری بود دو پادشاهی، Doven. و Dogfire وجود دارد. Dogfire قلمرو خود را گسترش داد و destryed تمام روستاهای doven است اکثر از ارتش Doven پادشاهی پادشاه از Doven killedand شد، نام Fayla است، به جنگل تاریک، ناتوان و بدون soldiersor است بدون نگهبانان به محافظت از او را زد. همسر و فرزندانش و Doven کل به در جزیره Icegreen.

زندانی شدند اما Fayla بود نا امید کننده نیست. یک جنگجو گذشته، به نام تعریف نشده، از به ملکوت Doven بود که هوش و قدرت و بسیاری از استعدادهای وجود دارد. به دستور شاه Fayla تعریف نشده برای نجات خانواده خود و نابود کردن تمام دشمنان در سرزمین Doven.


کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FightingRole PlayingAdventureActionKnightPurchase Equipment UpgradesKillingSeriesStrategyDefense