استراتژی دفاع 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

این سری ادامه می دهد با چند تغییرات ساخته شده است، اما همان استراتژی بزرگ ادامه می دهد. دفاع!

کنترل بازی:
ماوس - اکشن صفحه 1، 2، 3 - موقعیت شروع.

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionDefenseKnightSeries