ما دزدان دریایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

احساس Piratey؟ می خواهم به یک حرفه ای از سرقت و bloodthirst خود را؟ خوب پس از آن! عضویت خدمه دزدان دریایی و استراتژی هر حرکت خود را به عنوان جزیره به خود گرفتن، کشتن دشمنان و به طور طبیعی، ارتقاء که کشتی شیرین شماست!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingRole PlayingStrategyKidsAdventureActionPurchase Equipment UpgradesPirates