Chiến lược quốc phòng 5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Bộ phim tiếp tục trên với một vài thay đổi, nhưng các chiến lược tuyệt vời cùng tiếp tục. Bảo vệ!

Điều khiển:
Chuột - Hành động
1, 2, 3 -. Bắt đầu Chức vụ.

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionDefenseKnightSeries