Chiến lược Quốc phòng 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Chuẩn bị cho chiến tranh như bạn xây dựng đơn vị với máy tính. Này là sẽ nhận được điên!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionKnightSeriesDefense