استراتژی دفاع 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

آماده شدن برای جنگ شما به عنوان ساخت واحد در برابر کامپیوتر. این است که برای به دست آوردن دیوانه!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionKnightSeriesDefense