پادشاهی آلوده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

یک استراتژی نام تجاری جدید از سازندگان سانی

به پادشاهی شما هدف از بسیاری از کشورهای حسود که سعی خواهد کرد تا آن را تبدیل شده است. شما باید به توسعه استراتژی ها و متوقف کردن حملات دشمنان خشمگین و حفاظت از پادشاهی خود را.


کنترل بازی:
این بازی به طور کامل موس کنترل می شود. دستورالعمل را در بازی دنبال

راهنمای HOT-KEY:.
1: شوالیه
2: شکارچیان
3: کشیش
4: صلیبیون صفحه 5: گارد سلطنتی < برزیلی> 6: قهرمان واحد
7: انفجار شفا
8: برج دفاع

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionSimulationTaintedKingdom