سن قلعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

شما در حال تاج گذاری پادشاه پادشاهی کوچک است. به عنوان حاکم تنها تمام تصمیم گیری این است که شما را ترک کردند. انجمن باز قلعه خود و در جلب و جذب سربازان و کارگران است. دفاع در برابر وحشیان خصمانه و جمع آوری طلا برای تبدیل شدن به پادشاهی قدرتمند است که قوانین جهان.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FightingRole PlayingActionSimulationCastle