Tuổi của lâu đài Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bạn đang lên ngôi vua của một vương quốc nhỏ. Khi cai trị duy nhất tất cả các quyết định là trái với bạn.
Mở rộng lâu đài của bạn và binh lính tuyển dụng và người lao động. Bảo vệ chống lại man rợ thù địch và thu thập vàng để trở thành một vương quốc hùng mạnh rằng quy tắc trên thế giới.


Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingRole PlayingActionSimulationCastle