Golden Sun RPG Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   55 50% with 10 votes

Bạn có thể đánh bại các nhân vật với nhóm của bạn và phép thuật của họ? Sử dụng các cuộc tấn công sức mạnh nhất mà bạn có.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingRole PlayingActionMagicFantasyGolden