Final Fantasy Bật Dựa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Di chuyển về phía trước như bạn gặp quái vật mà bạn phải chiến đấu lần lượt các cuộc tấn công dựa trên RPG.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển
chuột. Để tương tác.

Role PlayingActionParodyFinalFantasyTurnBased