Epic Trận Ảo 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   369 80% with 45 votes

Theo lượt chiến đấu gợi nhớ RPG của những cảnh chiến đấu trong series Final Fantasy.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingAdventureActionKnightWizardTurn BasedMagicMonstersAndroid Action Rpg (hack And Slash)EpicBattleFantasy