Obama Potter And The Coin thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11936 76.77% with 155 votes

Nhà ảo thuật nổi tiếng Harry Potter là một vấn đề lớn, Lord Voldemort, một lần nữa, nó đến tự do và Hogwarts khủng bố. Harry đang bận rộn với nhiệm vụ quan trọng của phép thuật, vì vậy các trò chơi Harry Potter trong Trouble được triệu tập để giúp thị trấn, chỗ ngồi của trường yêu dấu của ông về phép thuật, có năng lực nặng khác. Họ sẽ không có gì khác hơn so với Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama. Tuy nhiên, chờ đợi cho các nhiệm vụ thực sự khó khăn. Trong cuộc phiêu lưu này sẽ phải tìm số lượng lớn các hiện vật, mà là để được áp dụng. Thông cảm với Tổng thống Mỹ sẽ thậm chí còn học cách sử dụng một cây đũa thần để xử lý một số phép thuật cơ bản mà ông sẽ có ích khi chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingAdventureKnightMouse SkillCollecting MagicWandParodyObamaPotterCoin