Hình vuông Và Blades Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Đặt và kết thúc vào ngủ ác ở vùng núi tối.
Dark Lady đã gửi gói của Orc để nắm bắt trái tim núi. Chỉ có bạn và các bạn dũng cảm của bạn nhưng có thể đứng so với kế hoạch quỷ quái của mình. Nhưng thời gian là chống lại bạn.
Bạn sẽ phải đối mặt với máy chủ của kẻ thù, và chiến thuật chiến đấu của bạn là khía cạnh quan trọng nhất để xác định xem bạn tiêu diệt chúng, hoặc chết.


Điều khiển:
Chơi thông qua các hướng dẫn và học hỏi những điều cơ bản của Squares và Blades chiến đấu - những gì bạn học có thể tiết kiệm cuộc sống của bạn
Mẹo!

FightingRole PlayingAdventureActionMonstersSquaresBlades