خورشید طلایی آرپیجی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

آیا می توانم شما را شکست شخصیت با تیم خود استفاده کنید و جادوها خود؟ از حملات قدرت شما استفاده کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FightingRole PlayingActionMagicFantasyGolden