Sindicate Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Tùy chỉnh tên băng đảng của bạn và khách quan logo.Your là chạy một tổ chức tội phạm có tổ chức có lợi nhuận. Công việc của bạn là tối đa hóa doanh thu trong khi giảm thiểu các rủi ro như bạn cướp nơi và hối lộ cảnh sát trong số những người khác. Bạn cũng có thể nâng cấp các thuộc tính của bạn cho một công việc thành công hơn. Vì vậy, giữ tay ma cô mạnh mẽ và chắc chắn rằng tất cả người dân địa phương biết ai để đá trở lại.

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

Role PlayingStrategyAdventureActionInteractive FictionSimulationPurchase Equipment UpgradesSindicate