Chế độ phong kiến ​​2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   222 91.67% with 24 votes

Trong độ tuổi này, kỹ năng và vũ khí làm chủ là đường dẫn đến nguyên tắc tối cao! Nhấn vào đây để chọn anh hùng của bạn, chiến trường của bạn, và nâng cấp sản phẩm của bạn.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để di chuyển
Spacebar -. Để chống lại chính
Shift -. Để chuyển vũ khí.

FightingRole PlayingStrategyAdventureActionPurchase Equipment UpgradesSeriesFeudalism