Necromanthus Warcraft Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Tấn công Orcs là con người trong vui chơi giải trí o fthe cổ điển Warcraft trò chơi này. Giết tất cả các Orcs!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingStrategyKidsActionPurchase Equipment UpgradesNecromanthusWarcraft