Cuộc chiến tranh Brute 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   94 69.23% with 13 votes

Chọn động vật của bạn và hố họ chống lại kẻ thù lần lượt dựa trên trò chơi này thẻ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingStrategyAdventureActionPurchase Equipment UpgradesAnimalBruteWars