Ngựa Rancher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

Bạn có 3 năm để đào tạo một con ngựa. Mua một con ngựa và huấn luyện nó. Don 't quên để nuôi ngựa của bạn. Bạn sẽ nhận được lời mời cho các cuộc đua.

Điều khiển:
Trong quá trình đào tạo và các cuộc đua, bạn có thể làm cho con ngựa của bạn đi nhanh hơn bằng cách nhấn không gian, nhưng phải cẩn thận không để lốp xe ngựa của bạn quá nhiều.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesRacingAnimalHorseRancher