Sử thi Thành phố Builder Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   104 71.43% with 14 votes

Trong trò chơi quản lý Epic Thành phố Builder đó là nhiệm vụ của bạn để đạt được đủ tiền để xây dựng các thành phố lớn nhất có thể.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesManagementEpicCityBuilder