Thành phố Salon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Công việc trò chơi phục vụ mỗi khách hàng trước thời điểm nếu không cuộc sống mất. Đạt được mục tiêu tiền để nâng cấp tất cả các mặt hàng. Sử dụng chuột để kéo khách hàng đến với ghế làm tóc và phục vụ họ bằng cách kéo công cụ phù hợp với các mục đã chọn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesGirlGroomingManagementCitySalon