Rosie 's Restaurant Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   74 63.64% with 11 votes

Rosie đã mở một nhà hàng mới với hy vọng sẽ làm cho tài sản của mình! Nó sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cô ấy có thể giữ khách hàng của mình hoàn toàn ăn và hạnh phúc, cô chỉ có thể thành công.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesGirlFoodFood ServingManagementRosie-sRestaurant