Burger nhà hàng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   120 100% with 12 votes

Trở về nhà hàng burger! Đi toàn cầu, lần này với 3 nhà hàng mới, khách hàng mới, và các bữa ăn mới!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để:.
-
Click vào máy móc và nguyên liệu để chuẩn bị đơn đặt hàng của người dân - Phục vụ khách hàng trước khi họ có được buồn bã để nhận tiền
-
Gặp gỡ các mục tiêu hàng ngày để hoàn thành một cấp độ.. - Thực hiện một sai lầm? Click vào thùng rác để ném một mục đi
-. Thiết lập một trật tự sang một bên trên tấm bạc để bắt đầu làm việc trên thứ tự khác.

Interactive FictionSimulationPurchase Equipment UpgradesMouse SkillBurgerFoodTiming Food ServingRestaurant