Pico Sim ngày 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Bạn có thể xây dựng các điểm và mức độ của bạn để bạn có thể hẹn hò với các cô gái? Bạn có thể nhận được các cô gái?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingAdventureInteractive FictionSimulationPurchase Equipment UpgradesLovePicoDate