مدیای قاتل 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

شلیک دشمنان شبح تا شما را اردک و ساقه کمان پولادی خود را. شلیک به حق مردم را به نفع خود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingRole PlayingShootingAdventureActionBloodSniperKillingSeriesFirst Person ShooterStoneageAssassin