Lĩnh vực lệnh 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Dẫn quân đội của bạn để chiến thắng. Làm bạn có những gì nó cần để tồn tại?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

Role PlayingStrategyActionSeriesTankFieldCommand