Tư lệnh lĩnh vực Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Quân lệnh tại Việt Nam. Người dùng có gaga cho chơi game chiến thuật này!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

StrategyActionSeriesFieldCommand