Giết trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đừng để những người đàn ông màu xanh lá cây tiếp cận với bạn.

Điều khiển:
Don 't cho những người đàn ông màu xanh lá cây đạt đến you.Use chuột để điều khiển súng của bạn. Khi bạn đạt đến cấp trên, trò chơi sẽ khó khăn hơn.

ActionKillField