Kill Kill và Kill Một lần nữa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   212108 66.25% with 320 votes

Hãy thử cách làm thế nào để giết một người.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionBloodGoreViolenceKillAgain