Giết điên Jay Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7531 70.75% with 106 votes

giết điên Jay Ninja bất kỳ cách nào có thể. Đây là một lựa chọn một trò chơi chết.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionStickBloodKillingViolenceCrazy