Starcraft Flash Hành động 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2312 65.71% with 35 votes

Từ trên xuống shooter dựa vào vũ trụ Starcraft.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

StrategySeriesStarcraftFlashAction