ثروت باد اورده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

Tycoonery در بهترین حالت آن، مردم! تنها بخاطر چیزهائی خرج پول عاقلانه به توسعه شبکه برق زمین پسند شما. موفقیت، رشد و پاک کردن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingKidsSimulationPurchase Equipment UpgradesWindfall