Quản lý khách sạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   514 26.32% with 19 votes

Những gì một may mắn sở hữu các khách sạn tốt nhất trong thành phố, tất cả các khách du lịch và du khách thành phố tìm kiếm một nơi ăn nghỉ đây. Quản lý khách sạn tốt và kiếm được số tiền lớn trong mùa giải này để cải thiện kinh doanh của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementHotelManager