Raceday Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Trong trò chơi này bạn là một Jockey thực. Đào tạo con ngựa của mình để ông trở nên mạnh mẽ và đủ nhanh để giành chiến thắng cuộc đua cùng với các bạn. Cho mỗi cuộc đua bạn giành chiến thắng, bạn nhận được một chiếc cốc và một moneyprize, với số tiền này, bạn có thể mua thực phẩm tốt hơn và vitamines cho con ngựa của bạn có thể dẫn đến việc bạn chiến thắng các cuộc đua tiếp theo là tốt. Sau mỗi cuộc đua bạn giành chiến thắng, bạn có thể làm một cuộc đua khó khăn hơn. Bay trên toàn thế giới và thu thập tất cả các ly.

Điều khiển:
Chơi trò chơi đua ngựa này với con chuột của bạn.
Sử dụng phím mũi tên để di chuyển con ngựa trong cuộc đua.

Purchase Equipment UpgradesRacingAnimalManagementRaceday