Cửa hàng đồ chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   174 80.95% with 21 votes

Trẻ em đi điên cho bộ sưu tập rộng của bạn đồ chơi mới nhất, họ mất cha mẹ và vội vàng đến cửa hàng của bạn! Số lượng sản phẩm của bạn giảm như ngày đi về, bạn nên đến các siêu thị thường xuyên để làm mới bộ sưu tập của bạn trong ngày. Nếu bạn 'lại trái với không có hàng hóa, bạn thất bại! Nâng cấp thiết kế cửa hàng của bạn để làm cho lợi nhuận nhiều hơn nữa!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsStore