May Betty Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3012 71.43% with 42 votes

Khi nói đến may, Tailor Betty là người thợ may tiện lợi trong thị trấn! Phụ nữ thích có trang phục của họ được chuẩn bị bởi cô ấy! Giúp Betty để phụ nữ 's các biện pháp, may và cung cấp trang phục cho khách hàng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsTailorBetty