Mùa đông Shoppe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   141 93.33% with 15 votes

Phục vụ khách hàng trong một cửa hàng quần áo. Nâng cấp và quản lý thời gian.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsWinterShoppe