Thể dục Rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   103 76.92% with 13 votes

Jenny chạy các trung tâm thể dục tốt nhất trong thị trấn, vì vậy nếu bạn 'd muốn định hình cơ thể của bạn, đến thăm cô ấy! Giúp Jenny quản lý vị trí của mình, phục vụ khách hàng và nâng cấp các cửa hàng để có được một mức lương tốt hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesGolfGirlManagementGirlsFitnessRush