Làng vui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Bạn đã phát hiện ra vùng đất mới với đất đai màu mỡ và chất tầm tay. Đó là thời gian để bắt đầu xây dựng làng ấm cúng của riêng bạn! Trước tiên, bạn phải xây dựng đường giao thông, sông và cây cối. Sau đó thêm nhà cửa và gia tăng dân số của bạn. Sau đó, bạn có thể chiếm mình với vườn, nhà kho, trường học và bất cứ điều gì đến với tâm trí của bạn. Vui chơi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Purchase Equipment UpgradesFarmDecorateManagementAndroid DefaultVillage