Trang trại kinh doanh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   133 81.25% with 16 votes

Làm bạn có những gì nó cần để làm cho 1 triệu đô la trong 2 năm cam ngày càng tăng? Chăm sóc cây của bạn, mua nhà máy và kiếm tiền!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesFarmManagementBusiness