Nấm trang trại Defender Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nơi tòa tháp nấm của bạn và tấn công tất cả các sóng của kẻ thù mà được gửi theo cách của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

StrategyPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendTowerMushroomFarmDefender