Chiến lược Quốc phòng 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   90 100% with 9 votes

Sử dụng mỏ và các công cụ khác để bảo vệ cung điện của mình.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyDefenseBombPurchase Equipment UpgradesCastleDefendMineSeries