Fujitsu Defender Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

trò chơi phòng thủ tháp dựa trên tự san lấp mặt bằng tháp của bạn. Rất nhiều tháp, kẻ thù, achievments và nâng cấp.
Ballanced trò chơi với phạm vi rất rộng các chiến lược trò chơi . Có hơn 50 thành tựu trong trò chơi, và bạn nhận được nhiều điểm và tiền bạc khi bạn aquire họ.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesDefendTowerMachineScience