فوجیتسو مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بازی برج دفاعی بر اساس خود درست برج های خود را. بسیاری از برج ها، دشمنان، دستاوردهای و ارتقاء.
بازی Ballanced با طیف بسیار گسترده ای از استراتژی های بازی است بیش از 50 دستاورد در بازی وجود دارد، و شما می توانید نمره و پول بیشتر زمانی که شما آنها را به دست آوردن.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

StrategyDefensePurchase Equipment UpgradesDefendTowerMachineScience