Bloons برج دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

توقف bloons فرار توسط ساختمان برج در کنار پیچ و خم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به جای / خرید برج.

DefensePurchase Equipment UpgradesSeriesTowerBalloonsMazeBloons