برج و قلب شیشه ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

در بازی استراتژی دفاع برج و قلب شیشه ای برای بار اول شما باید برای ساخت برج و جای قلب بطری، سپس شما 'ام به دفاع از آن.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

StrategyActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendTowerHeartGlass