ربات جنگ استراتژی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

ارسال ربات خود را در امواج در مسیر معینی برای حمله به دشمن روبات وارده. ارتقا و بیشتر

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - تغییر موقعیت شروع
چپ / راست کلیدهای پیکان - تغییر نوع ربات فاصله
- رها ربات.

RobotsFightingActionPurchase Equipment UpgradesDefendStrategy