شیطان شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

تقریبا کامل تاخت و تاز توسط حملات دیوانه وار، شهر از Truxton است، به شدت نیاز به کمک شما. شش در شهر باقی مانده است و این حملات رخ می دهد هر

شب. این است که از شما خواسته به ماندن در شهر و محافظت از آن را در طول شب تا خود را به اندازه کافی قوی برای دفاع از آن خود است.


کنترل بازی:
استفاده از WASD یا کلید های arrow به حرکت می کند. گالری استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید.
استفاده از Q و E به استفاده از دارو یا زهر ابکی طلسم. گالری استفاده از موس و یا مطبوعات 1-9 به انتخاب طلسم.

FightingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendSide ScrollingMagicMonstersEvilNights