VR مدافع Y3k بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

دفاع از سرور شما 'دیوار آتش با استفاده از زرادخانه مجازی برای جلوگیری از امواج ویروس از بین بردن سرور' فایروال. دفاع از خود را شامل انواع مواضع ثابت در امتداد مسیر شبکه، با انتخاب استراتژیک، قرار دادن، و ارتقاء برج های شما فقط ممکن است قادر به از بین بردن ویروس ها قبل از رسیدن به فایروال. شما می توانید کلید شیفت برای ساخت برج های متعدد از همان نوع را نگه دارد. فاصله را پایین نگه دارید برای دیدن متر زندگی از همه ویروس ها.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

StrategyShootingPurchase Equipment UpgradesDefendGunsDefender